Ngày 30 tháng 10 năm 2019, chính phủ Quebec sửa đổi lại luật di trú liên quan đến chương trình Programme de l'expérience québécoise (Chương trình kinh nghiệm Quebec).

Những thay đổi chính trong chương trình Programme de l'expérience québécoise áp dụng cho du học sinh tốt nghiệp như sau:

 • Những chương trình Atttestation d'études collégiales (AEC - Attestation of College Studies), Diplôme d'études professionnelles (DEP - Diploma of Vocation Studies) và Attestation de spécialisation professionnelle (ASP - Attestation of Vocational Specialization) 900 giờ hay hơn được thêm vào chương trình.
 • Bằng cấp phải nằm trong Liste des domaines de formation (Danh sách những ngành đào tạo). Các bạn có thể tham khảo danh sách đó ở trang http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/…/LIS-domaines-for….
 • Đối với những bằng cấp hoặc chứng chỉ dưới 1800 giờ thì đương đơn phải có 6 tháng kinh nghiệm toàn thời gian trong ngành học.
 • Biết tiếng Pháp. Tiếng Pháp học trong các trường học sẽ không còn được công nhận kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
 • Nếu có người hôn phối đi kèm thì người hôn phối phải biết nói tiếng Pháp. Trình độ tiếng Pháp phải là 7 hoặc 8 (tương đương với B2).
 • Phải qua cuộc thi về những giá trị của Quebec đối với đương đơn chính, người hôn phối và con từ 18 tuổi trở lên.

Những thay đổi chính trong chương trình Programme de l'expérience québécoise áp dụng cho người lao động nước ngoài như sau:

 • Việc làm phải nằmm trong Liste des emplois en demande (Danh sách những công việc đang cần). Các bạn có thể tham khảo danh sách đó ở trang http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/…/LIS-emplois-peq-….
 • 12 tháng kinh nghiệm toàn thời gian nếu công việc ở cấp độ 0, A hoặc B.
 • 18 tháng kinh nghiệm toàn thời gian nếu công việc ở cấp độ C hoặc D.
 • Biết tiếng Pháp. Tiếng Pháp học trong các trường học sẽ không còn được công nhận kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020..
 • Nếu có người hôn phối đi kèm thì người hôn phối phải biết nói tiếng Pháp. Trình độ tiếng Pháp phải là 7 hoặc 8 (tương đương với B2).
 • Phải qua cuộc thi về những giá trị của Quebec đối với đương đơn chánh, người hôn phối và con từ 18 tuổi trở lên.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hãy tạo tài khoản MIỄN PHÍ trên 7Edu để được truy cập vào cổng thông tin du học & học bổng lớn nhất Việt Nam cùng những hỗ trợ dịch vụ tốt nhất.

TÌM KIẾM HỌC BỔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN?

7EDU hỗ trợ chuyên sâu từng vòng nộp học bổng và visa du học tại các nước với phí dịch vụ 0Đ tại hơn 500 trường đối tác.

 • (+84) 969 776 298
 • info@7edu.vn
 • (+84) 971 935 680