• Quốc Gia

 • Vùng Bang / Tỉnh

 • Thành Phố

 • Loại Trường

 • Sắp Xếp

 • Tìm Kiếm

Trường Học

So Sánh

University of Zurich

 • Địa Chỉ: Rämistrasse 71, 8006 Zürich, Switzerland
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Đức
-100%

Korea University

 • Địa Chỉ: 145 Anam-ro, Anam-dong, Seongbuk-gu, Seoul, South Korea
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Hàn Quốc
-100%

The Hong Kong Polytechnic University

 • Địa Chỉ: 11 Yuk Choi Rd, Hung Hom, Hong Kong
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-50%

University of Glasgow

 • Địa Chỉ: Glasgow G12 8QQ, United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-25%

The University of Auckland

 • Địa Chỉ: Auckland CBD, Auckland 1010, New Zealand
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

University of Copenhagen

 • Địa Chỉ: Nørregade 10, 1165 København, Denmark
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Đan Mach
-100%

Yonsei University

 • Địa Chỉ: 50 Yonsei-ro, Sinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul, South Korea
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Hàn Quốc

Durham University

 • Địa Chỉ: Stockton Road Durham, DH1 3LE, United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TÌM KIẾM HỌC BỔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN?

7EDU hỗ trợ chuyên sâu từng vòng nộp học bổng và visa du học tại các nước với phí dịch vụ 0Đ tại hơn 500 trường đối tác.

 • (+84) 969 776 298
 • info@7edu.vn
 • (+84) 971 935 680