Học Bổng

Học Bổng 100% - Carnegie Mellon University in Qatar

Xếp hạng 51 đại học hàng đầu thế giới

Xem Thêm >>>

Học Bổng 100% - SolBridge International School of Business, Hàn Quốc

Là một trong những trường trẻ nhất thế giới được chứng nhận bới AACSB

Xem Thêm >>>

Học Bổng 100% - City University of Hong Kong

Xếp hạng 48 đại học hàng đầu thế giới

Xem Thêm >>>

Học Bổng 100% - Kyoto University, Nhật Bản

Top 2 tại Nhật, top 10 tại châu Á và top 50 đại học hàng đầu thế giới.

Xem Thêm >>>