Học Bổng

Học Bổng €1500 - University of Limerick, Ireland

Top 511-520 theo QS Global World Rankings 2021

Xem Thêm >>>

Học Bổng 100% - Sunway University, Malaysia

Nằm trong top 150 đại học trẻ dưới 50 tuổi trên thế giới

Xem Thêm >>>

Học Bổng $35000 - University of Arizona, Mỹ

Đứng thứ 262 đại học trên thế giới

Xem Thêm >>>

Học Bổng 70% - East Asia Institute of Management, Singapore

Là một trong những trường tư thục hàng đầu tại Singapore

Xem Thêm >>>