Học Bổng

Học Bổng $15,000 - International College of Management, Sydney (ICMS), Úc

Số 1 tại Úc về đào tạo bậc cử nhân ngành Quản trị sự kiện & Quản trị khách sạn du lịch

Xem Thêm >>>

Học Bổng Toàn Phần - Weill Cornell Medicine Qatar

Top 20 thế giới về ngành Y & Thành viên của Ivy League

Xem Thêm >>>

Học Bổng 100% - Hanyang University, Hàn Quốc

Xếp thứ 146 đại học hàng đầu thế giới

Xem Thêm >>>

Học Bổng $20,000- University of Saskatchewan, Canada

Thành viên U15 - nhóm các trường đại học nghiên cứu hàng đầu ở Canada

Xem Thêm >>>