Học Bổng

Học Bổng Toàn Phần - The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)

Top 8 đại học tại châu Á và 34 đại học hàng đầu thế giới

Xem Thêm >>>

Học Bổng $10,000 - University Of Otago, New Zealand

#1 tại New Zealand về thành tích đào tạo (Educational Performance)

Xem Thêm >>>

Học Bổng 50% - Australian Catholic University (ACU), Úc

Top 10 tại Úc về mức độ hài lòng của sinh viên

Xem Thêm >>>

Học Bổng $15000 - Algoma University, Canada

Một trong những đại học hàng đầu tại Canada

Xem Thêm >>>