• Quốc Gia

 • Vùng Bang / Tỉnh

 • Thành Phố

 • Loại Trường

 • Sắp Xếp

 • Tìm Kiếm

Trường Học

So Sánh

Lancaster University

 • Địa Chỉ: Bailrigg, Lancaster LA1 4YW, United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

Sungkyunkwan University

 • Địa Chỉ: 25-2 Seonggyungwan-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Hàn Quốc
-100%

Hanyang University

 • Địa Chỉ: 222 Wangsimni-ro, Sageun-dong, Seongdong-gu, Seoul, South Korea
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Hàn Quốc
-100%

Aarhus University

 • Địa Chỉ: Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C, Denmark
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Đan Mạch
-25%

University of Waterloo

 • Địa Chỉ: 200 University Ave W, Waterloo, ON N2L 3G1, Canada
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

University of Vienna

 • Địa Chỉ: Universitätsring 1, 1010 Wien, Austria
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Đức
-40%

University of York

 • Địa Chỉ: York, YO10 5DD, United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-20%

Newcastle University

 • Địa Chỉ: Newcastle upon Tyne NE1 7RU, United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TÌM KIẾM HỌC BỔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN?

7EDU hỗ trợ chuyên sâu từng vòng nộp học bổng và visa du học tại các nước với phí dịch vụ 0Đ tại hơn 500 trường đối tác.

 • (+84) 969 776 298
 • info@7edu.vn
 • (+84) 971 935 680