• Quốc Gia

 • Vùng Bang / Tỉnh

 • Thành Phố

 • Loại Trường

 • Sắp Xếp

 • Tìm Kiếm

Trường Học

So Sánh

University of Copenhagen

 • Địa Chỉ: Nørregade 10, 1165 København, Denmark
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Đan Mach
-100%

Yonsei University

 • Địa Chỉ: 50 Yonsei-ro, Sinchon-dong, Seodaemun-gu, Seoul, South Korea
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Hàn Quốc

Durham University

 • Địa Chỉ: Stockton Road Durham, DH1 3LE, United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

University of Birmingham

 • Địa Chỉ: Edgbaston Birmingham B15 2TT United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-13%

University of Southampton

 • Địa Chỉ: University Rd, Southampton SO17 1BJ, United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-50%

University of Leeds

 • Địa Chỉ: Woodhouse, Leeds LS2 9JT, United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-40%

The University of Western Australia

 • Địa Chỉ: 35 Stirling Hwy, Crawley WA 6009, Australia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-50%

University of Sheffield

 • Địa Chỉ: Sheffield S10 2TN, United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TÌM KIẾM HỌC BỔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN?

7EDU hỗ trợ chuyên sâu từng vòng nộp học bổng và visa du học tại các nước với phí dịch vụ 0Đ tại hơn 500 trường đối tác.

 • (+84) 969 776 298
 • info@7edu.vn
 • (+84) 971 935 680