• Quốc Gia

 • Vùng Bang / Tỉnh

 • Thành Phố

 • Loại Trường

 • Sắp Xếp

 • Tìm Kiếm

Trường Học

So Sánh
-100%

University of Birmingham

 • Địa Chỉ: Edgbaston Birmingham B15 2TT United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-13%

University of Southampton

 • Địa Chỉ: University Rd, Southampton SO17 1BJ, United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-50%

University of Leeds

 • Địa Chỉ: Woodhouse, Leeds LS2 9JT, United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-40%

The University of Western Australia

 • Địa Chỉ: 35 Stirling Hwy, Crawley WA 6009, Australia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-50%

University of Sheffield

 • Địa Chỉ: Sheffield S10 2TN, United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

Lund University

 • Địa Chỉ: Lund University, SE-221 00 Lund, Sweden
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Thụy Điển
-20%

University of Nottingham

 • Địa Chỉ: University Park, Nottingham, NG7 2RD United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

University of Helsinki

 • Địa Chỉ: Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki, Finland
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Phần Lan, Thụy Điển, Anh

TÌM KIẾM HỌC BỔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN?

7EDU hỗ trợ chuyên sâu từng vòng nộp học bổng và visa du học tại các nước với phí dịch vụ 0Đ tại hơn 500 trường đối tác.

 • (+84) 969 776 298
 • info@7edu.vn
 • (+84) 971 935 680