• Quốc Gia

 • Vùng Bang / Tỉnh

 • Thành Phố

 • Loại Trường

 • Sắp Xếp

 • Tìm Kiếm

Trường Học

So Sánh
-60%

Carnegie Mellon University (Australia campus)

 • Địa Chỉ: Torrens Buidling, 220 Victoria Square, Adelaide SA 5000, Australia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

Carnegie Mellon University (Qatar campus)

 • Địa Chỉ: Education City، Al Luqta St, Ar-Rayyan, Qatar
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

Monash University

 • Địa Chỉ: Wellington Rd, Clayton VIC 3800, Australia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

Monash University (campus Malaysia)

 • Địa Chỉ: Jalan Lagoon Selatan, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-50%

University of Bristol

 • Địa Chỉ: Beacon House Queens Road Bristol, BS8 1QU, UK
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

University of Warwick

 • Địa Chỉ: Coventry CV4 7AL, United Kingdom
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

University of Zurich

 • Địa Chỉ: Rämistrasse 71, 8006 Zürich, Switzerland
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Đức
-100%

Korea University

 • Địa Chỉ: 145 Anam-ro, Anam-dong, Seongbuk-gu, Seoul, South Korea
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Hàn Quốc

TÌM KIẾM HỌC BỔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN?

7EDU hỗ trợ chuyên sâu từng vòng nộp học bổng và visa du học tại các nước với phí dịch vụ 0Đ tại hơn 500 trường đối tác.

 • (+84) 969 776 298
 • info@7edu.vn
 • (+84) 971 935 680