• Quốc Gia

 • Vùng Bang / Tỉnh

 • Thành Phố

 • Loại Trường

 • Sắp Xếp

 • Tìm Kiếm

Trường Học

So Sánh

University of New South Wales

 • Địa Chỉ: Sydney NSW 2052, Australia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

University of British Columbia

 • Địa Chỉ: Vancouver, BC V6T 1Z4, Canada
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-50%

University of Queensland

 • Địa Chỉ: St Lucia QLD 4072, Australia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

City University of Hong Kong

 • Địa Chỉ: 83 Tat Chee Ave, Kowloon Tong, Hong Kong
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

Carnegie Mellon University (Qatar campus)

 • Địa Chỉ: Education City، Al Luqta St, Ar-Rayyan, Qatar
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

Carnegie Mellon University (Australia campus)

 • Địa Chỉ: Torrens Buidling, 220 Victoria Square, Adelaide SA 5000, Australia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

Monash University

 • Địa Chỉ: Wellington Rd, Clayton VIC 3800, Australia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

Monash University (campus Malaysia)

 • Địa Chỉ: Jalan Lagoon Selatan, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TÌM KIẾM HỌC BỔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN?

7EDU hỗ trợ chuyên sâu từng vòng nộp học bổng và visa du học tại các nước với phí dịch vụ 0Đ tại hơn 500 trường đối tác.

 • (+84) 969 776 298
 • info@7edu.vn
 • (+84) 971 935 680