• Quốc Gia

 • Vùng Bang / Tỉnh

 • Thành Phố

 • Loại Trường

 • Sắp Xếp

 • Tìm Kiếm

Trường Học

So Sánh
-50%

Australian National University

 • Địa Chỉ: Canberra ACT 0200, Australia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

The Hong Kong University of Science and Technology

 • Địa Chỉ: Clear Water Bay, Hong Kong
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

Kyoto University

 • Địa Chỉ: Yoshidahonmachi, Sakyo Ward, Kyoto, 606-8501, Japan
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh, Nhật Bản
-100%

Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST)

 • Địa Chỉ: 291 Daehak-ro, Eoeun-dong, Yuseong-gu, Daejeon, South Korea
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

University of Sydney

 • Địa Chỉ: Stockland Building, Level 18, 133 Castlereagh St, Sydney NSW 2000, Australia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

University of Melbourne

 • Địa Chỉ: Parkville VIC 3010, Australia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

University of New South Wales

 • Địa Chỉ: Sydney NSW 2052, Australia
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
-100%

University of British Columbia

 • Địa Chỉ: Vancouver, BC V6T 1Z4, Canada
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TÌM KIẾM HỌC BỔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN?

7EDU hỗ trợ chuyên sâu từng vòng nộp học bổng và visa du học tại các nước với phí dịch vụ 0Đ tại hơn 500 trường đối tác.

 • (+84) 969 776 298
 • info@7edu.vn
 • (+84) 971 935 680