Nhóm G08 là 8 trường danh giá hàng đầu tại Úc, bao gồm

  • University of Melbourne. ...
  • Australian National University. ...
  • University of Sydney. ...
  • The University of Queensland. ...
  • Monash University. ...
  • The University of New South Wales Sydeny. ...
  • The University of Western Australia. ...
  • The University of Adelaide.

Để tìm hiểu rõ các chương trình học và chính sách học bổng của các trường đại học nhóm G08 tại Úc, hãy tham gia ngay buổi hội thảo của 7Edu!

Địa điểm: ML6-15A, Vinhomes Greenbay, đường Lương Thế Vinh, Hà Nội