Nằm trong chính sách thu hút nhập cư tại vùng nông thôn Úc (Regional), chính phủ liên bang có có những thay đổi về chính sách visa và được thực hiện từ tháng 11/2019.

Chính sách visa dành cho di dân có tay nghề đến sinh sống và làm việc tại các tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nước Úc thay đổi từ ngày 16/11/2019.

Visa 491 (Thay thế visa 489) - Skilled Regional (Provisional)

Visa dành cho di dân có tay nghề tạm trú và làm việc tại vùng quê nước Úc. Đương đơn là người được Chính phủ tiểu bang hay vùng lãnh thổ chỉ định (State/Territory sponsored stream), hoặc được chính một trong những thành viên trong gia đình của đương đơn hiện đang cư trú ở vùng này chấp thuận bảo lãnh (Family member sponsored stream) cho đương đơn nộp hồ sơ xin visa. 

Điều này sẽ tạo điều kiện tốt cho Chính phủ khu vực vùng sâu vùng xa, tiếp cận được đúng người lao động có tay nghề có khả năng đóng góp cho khu vực

Visa 494 - Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional)

Visa 494 sẽ dựa trên sự thoả thuận lao động của nhà nhân dụng với di dân có tay nghề, hoặc có thư chấp thuận thoả thuận lao động từ Chính phủ tiểu bang / lãnh thổ Úc và di dân có tay nghề.

Những người lao động ngoại quốc này chấp thuận đến sinh sống và làm việc cùng nhà nhân dụng tại khu vực hẻo lánh Úc. Visa mới này cho phép chủ thuê mướn lao động dễ dàng tiếp cận và mở rộng phạm vi tìm kiếm người lao động ngoại quốc có tay nghề để bảo lãnh họ đến Úc sinh sống và làm việc. Các bước bảo lãnh tương tự như loại visa 457 hoặc visa 482. 

Visa 191 - Cơ hội thường trú Úc sau ít nhất 3 năm làm việc ở vùng nông thôn

Áp dụng từ 16/11/2022

Visa 191 - Permanent Residence (Skilled Regional) là loại visa chỉ dành cho đương đơn đang giữ visa làm việc tạm trú 491 hoặc 494 có thể xin cấp thường trú nhân vĩnh viễn tại Úc khi họ có đủ điều kiện theo luật định. Điều kiện được nộp visa 191 thường trú nhân tại khu vực hẻo lánh Úc:

  • Đang giữ visa 491 hoặc visa 494 được ít nhất ba năm tại vùng nông thôn nước Úc
  • Có thu nhập tối thiểu có đóng thuế trong ít nhất ba năm trong thời gian giữ visa 491 hoặc visa 494
  • Tuân thủ đúng các quy định khi đang giữ visa 491 và visa 494

Để tìm hiểu rõ hãy tham gia ngay buổi hội thảo của 7Edu!

Địa điểm: ML6-15A, Vinhomes Greenbay, đường Lương Thế Vinh, Hà Nội