Học Bổng

Học Bổng 50% - University of Leeds, UK

Xếp thứ 91 theo QS World University Rankings 2021

Xem Thêm >>>

Học Bổng 50% - Charles Darwin University, Úc

Top 2% đại học hàng đầu Thế giới

Xem Thêm >>>

Học Bổng $20,000 - Victoria University of Wellington, NZ

Số 1 tại New Zealand về các nghiên cứu chuyên sâu chất lượng cao

Xem Thêm >>>

Học Bổng Toàn Phần – KAIST, Hàn Quốc

Đại học hàng đầu hàn Quốc và xếp 39 trên thế giới

Xem Thêm >>>