Học Bổng

Học Bổng 50% - University of Glasgow, UK

Xếp thứ 77 trên thế giới

Xem Thêm >>>

Học Bổng 25% - Blue Mountains International Hotel Management School, Úc

Top 1 đào tạo ngành Quản trị Khách sạn tại Úc và Châu Á Thái Bình Dương

Xem Thêm >>>

Học Bổng Toàn Phần - National University of Singapore

NUS is one of the top Public universities in Singapore

Xem Thêm >>>

Học Bổng 50% - University of Adelaide, Úc

Top 1% đại học hàng đầu Thế giới

Xem Thêm >>>