Học Bổng

Học Bổng £3,500 - Bournemouth University, UK

Top 10 thế giới về đào tạo ngành khách sạn du lịch

Xem Thêm >>>

Học Bổng Toàn Phần - Walailak University, Thái Lan

Có khuôn viên lớn nhất so với các trường đại học khác tại Thái Lan

Xem Thêm >>>

Học Bổng Toàn Phần - Singapore Management University

Sinh viên tốt nghiệp của SMU liên tục xếp hạng hàng đầu tại Singapore về mức lương khởi điểm

Xem Thêm >>>

Học Bổng 100% - University of Melbourne, Úc

No. 2 in Australia and 38th top universities in the world

Xem Thêm >>>