• Quốc Gia

 • Vùng Bang / Tỉnh

 • Thành Phố

 • Loại Trường

 • Sắp Xếp

 • Tìm Kiếm

Trường Học

So Sánh

HTMi

 • Địa Chỉ: Hotel Campus Mariental Panorama, Marientalweg 3, 6174 Sörenberg, Switzerland
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

Business & Hotel Management School (BHMS)

 • Địa Chỉ: Gütschstrasse 2/6, 6003 Luzern, Switzerland
 • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TÌM KIẾM HỌC BỔNG PHÙ HỢP VỚI BẠN?

7EDU hỗ trợ chuyên sâu từng vòng nộp học bổng và visa du học tại các nước với phí dịch vụ 0Đ tại hơn 500 trường đối tác.

 • (+84) 969 776 298
 • info@7edu.vn
 • (+84) 971 935 680